Python logo

Python

Stránka zabývající se základy programování v jazyce Python. Spousta zde prezentovaných materiálů mohlo vzniknout v rámci mého studia na katedře informatiky Univerzity Palackého v Olomouci.